Reglament de règim Intern

El Reus Rugbi Club fundat el 2017,  és l’hereu del Rugby Reus ( fundat el 1968 ), i de la Secció de Rugby del Reus Deportiu, ( 1978 ).

Aquest reglament de Règim Intern es crea pel bon funcionament del Club i podrà ser modificat a petició de la Junta Directiva o dels Socis i Sòcies de ple dret sempre i quan s’aprovin les modificacions en una Assemblea general de Socis i Sòcies.

Té com a finalitat assegurar la bona marxa del Club i assolir els objectius que li corresponen.

Com seguidors/es i amants del Rugbi et demanem tant el nostre camp com fora d’ell, que et comportis com espera el Club. Per això hem fet aquests codis.

Codis de conducta

1.  Jugadors/es

 • 1.1 Juga sempre respectant les normes del Rugbi, atenent l’entrenador/a i l’/la àrbitre.
 • 1.2 Comporta’t sempre de manera educada i correcta. Estàs representant al Club.
 • 1.3 Treballar dur per a tu i per a l’equip, tots/es sortirem guanyant.
 • 1.4 Tracte els/les altres com t’agradaria que et  tractessin a tu.
 • 1.5 Coopera i participa dels entrenaments, els/les entrenadors/es, treballan dur perquè tu  gaudeixis del Rugbi.
 • 1.6 Comporta’t com el/la gran esportista que ets. Guanyis o Perdis.
 • 1.7 Cada partit/entrenament has de col.laborar en posar el material del camp necessari per al desenvolupament del mateix, mantenir net el vestuari, i tenir cura del material del Club. Quan finalitzi el partit/entrenament hauràs de col.laborar en guardar-lo tot, i preparar el Tercer Temps.
 • 1.8 És la teva obligació d’efectuar el pagament de la llicència federativa.
 • 1.9 És obligat fer un bon ús dels comunicats d’accident, informant al/la  Delegat/da del teu equip, i a posteriori enviant aquest comunicat degudament emplenat al correu electrònic del teu Club.
 • 1.10 Sempre duràs roba adequada als entrenaments o partits.
 • 1.11 Abans, durant o al finalitzar el partit no faràs cap comentari a l’/la àrbitre. Com a molt només li faràs algun comentari en el Tercer Temps. Sempre amb respecte i correcció, i li donaràs les gràcies per les seves explicacions.
 • 1.12 Durante el partit només es pot dirigir l’/la àrbitre el/la capità/na, sempre correcta i educadament. Sempre l’ajudarem a dirigir el partit.

2. Entrenadors/es

 • 2.1 Entrena sempre respectant les normes dels diferents reglaments vigents de Rugbi.
 • 2.2 Has de ser un model positiu i entendre el que això comporta.
 • 2.3 Sempre has d’estar actualitzat dels entrenaments i dels Reglaments de Rugbi.
 • 2.4 En cas d’entrenar nens/es petits/es, explica l’equipació especialitzada ( protectors bucals, cascos, etc,…).
 • 2.5 Tu decidiexes la manera d’elegir els/les Capitans/es del teu equip.
 • 2.6 Has d’estar en possessió del Certificat de Penals, pel qual no tens delictes sexuals.
 • 2.7 Es la teva obligació de disposar de la llicència federativa.
 • 2.8 Sempre duràs roba adequada als entrenaments o partits.
 • 2.9 Abans, durant o al finalitzar el partit no faràs cap comentari a l’/la àrbitre. Com a molt només li faràs algun comentari en el Tercer Temps. Sempre amb respecte i correcció, i li donaràs les gràcies per les seves explicacions. Durant el partit donaràs les instruccions que creguis convenients al/la capità/na, perquè les transmeti a l’/la àrbitre.

3. Delegats/es

 • 3.1 A causa del teu càrrec procuraràs que l’/la àrbitre i l’equip contrari quan visitin el nostre camp estiguin tractats de la millor manera possible.
 • 3.2 Donaràs totes les instruccions que et pugui donar l’/la àrbitre al/la teu/teva entrenador/a i als/les teus/ves jugadors/es.
 • 3.3 Has d’estar en possessió del Certificat de Penals, pel qual no tens delictes sexuals.
 • 3.4 Es la teva obligació de disposar de la llicència federativa.
 • 3.5 Facilitaràs els comunicats d’accident als/les teus/ves jugadors/es.
 • 3.6 Abans, durant o al finalitzar el partit no faràs cap comentari a l’/la àrbitre. Com a molt només li faràs algun comentari en el Tercer Temps. Sempre amb respecte i correcció, i li donaràs les gràcies per les seves explicacions.

4. Pares, mares, tutor/a…….

El Reus Rugbi Club té com a finalitat la pràctica del  Rugbi en totes les seves modalitats. Pretenem que l’Escola sigui un exemple de prestigi, per aixó et demanem que com a part important de la nostra Escola, tú també siguis un exemple.

Et demanem la teva participació en les activitats per a l’educació del teus/teves fills/es. Aquesta és la finalitat d’aquest codi de conducta, i Així facilitar el nostre treball.

 • 4.1 No faltis al respecte verbal als nens/es, siguin els nostres o els contraris. Tampoc a altres espectadors/es.
 • 4.2 No dirigir-se als/les àrbitres sota cap pretext.
 • 4.3 No posar en dubte la feina del/la entrenador/a ni del/la mónitor/a davant dels/les jugadors/es, segur que estaran disposats a parlar amb vosaltres quan així ho demaneu amb correcció, la qual cosa heu de fer quan finalitzi el partit o entrenament, o quan ell us ho indiqui.
 • 4.4 No consentiu ni justifiqueu la violéncia dins o fora el terreny de joc.
 • 4.5 Els/les nens/es practican el Rugbi per al seu plaer, no pel vostre. Potenciem la participació i el compromís, pero mai forçant-los/les.
 • 4.6 Animeu als/les nens/es, que juguin a Rugbi sempre d’acord amb els reglaments.
 • 4.7 Mai ridiculitzeu un/a nen/a per haver comès una errada o haver perdut un partit.
 • 4.8 Els nens/es aprenen amb l’exemple, comporteu-vos correctament i amb educació.
 • 4.9 Respecteu les decisions de l’/la àrbitre i ensenyeu als/les vostres fills/es a fer el mateix.
 • 4.10 Mostreu agraïment al/les entrenadors/es, monitors/es, àrbits i àrbitres i voluntaris/es. Sense ells i elles els/les nens/es no poden jugar a Rugbi.

Tot aixó ens farà gaudir i apreciar d’aquest esport que és el Rugbi.

5. Públic i acompanyants/es

 • 5.1 Actua com a model positiu com el teu club es mereix.
 • 5.2 Aplaudeix les bones accions individuals i d’equip de tots els/les jugadors/es independentment de l’equip en el qual juguin.
 • 5.3 Respecta les decisions de l’/la àrbitre.
 • 5.4 Mai insultis als/les jugadors/es, àrbitres, companys/es, espectadors/es, entrenadors/es i delegats/des.
 • 5.5 Demostra respecte pel contrari, valora el seu treball d’igual manera que valores el del nostre equip.
 • 5.6 No consentis la violència dins i fora del terreny de joc.
 • 5.7 Valora l’esforç i la feina ben feta en lloc de l’ètica de guanyar a qualsevol preu.

NORMES GENERALS PER A TOTS I TOTES

Mai discuteixis amb l’/la àrbitre. Sense ells/elles no hi ha Rugbi. Dirigir un partit és molt complicat. Si creus que saps tant, el Club t’informarà sobre els Cursets d’àrbitres.

Comporta’t sempre de manera educada i correcta estàs representant al Club.

Sempre que es produexi una sanció econòmica o factura d’un equip que estigui en competició o no, pel motiu que sigui, es farà càrrec de la despesa l’equip que ha estat sancionat o facturat. Els Socis o Sòcies, el Club i la resta d’equips no tenen culpa.

Els teus comentaris a les xarxes socials oficials del Club vigents en cada moment, han de ser correctes, educats i amb respecte, així com també a les xarxes socials en general.

Mai discriminis a ningú per la seva orientació   sexual, pel color de la pell o per les seves  creences religioses o polítiques.

Si pateixes assetjament sexual, tocaments o “bulling”, o si saps d’algun company/a que ho pateix, posa-ho inmediatament en coneixement de la Junta Directiva.

Diverteix-te i sigues un digne membre del Reus Rugbi Club.

Sancions

L’incompliment d’aquets codis, dels Estatuts del Club vigents, així com dels diferents reglaments vigents, de la Federació Catalana de Rugbi, de la Federación Española de Rugby i de la International Rugby Board, et poden comportar l’expulsió com a Soci o Sòcia del Club, l’expulsió de les xarxes socials oficials del Club vigents, i impedir-te l’accés als Camps on es jugui a Rugbi.

 

Document PDF