Reus Rugbi Club. Imatge històrica.

Breu història del rugbi a la ciutat de Reus

L’equip de Rugbi de Reus comença el seu camí l’any 1968 aleshores amb el nom de Rugby Reus, el seu primer partit oficial de lliga és el que es va jugar el 17 de novembre de 1968 a 2/4 de quatre a l’antic Camp de Futbol del Reus Deportiu del Carrer Gaudí. L’equip contrari va ser el desaparegut Central Bank. ... More

Reglament de règim Intern

El Reus Rugbi Club fundat el 2017,  és l’hereu del Rugby Reus ( fundat el 1968 ), i de la Secció de Rugby del Reus Deportiu, ( 1978 ). Aquest reglament de Règim Intern es crea pel bon funcionament del Club i podrà ser modificat a petició de la Junta Directiva o dels Socis i Sòcies de ple dret sempre i quan ... More

Estatuts de club esportiu de règim general

Capítol primer Denominació, objecte i disposicions generalsArticle 1L'entitat Reus Rugbi Club, constituïda en data 23 d’abril de 2017, com a club esportiu de règim general, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar i d’actuar i sense ànim de lucre, format per persones físiques, ... More