Transparència

Estatuts de club esportiu de règim general

Article 12

  • 12.6 A cada persona membre de la junta directiva li és d’aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent, per tant exerciran el càrrec de manera gratuïta.
  • 12.7 Els membres de la Junta Directiva no poden percebre regals de roba, comisions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o empreses per les compres que puguin fer en nom del Club.

Subvencions

Regidoria delegada de l’Area d’Esports
La subvenció per al foment de l’activitat esportiva a la ciutat de Reus per a l’any 2019 al mòdul Activitats Esportives Regulars ha concedit al Reus Rugbi Club l’import de 729,60 €.
La subvenció per a l’esport base per l’any 2019 ha estat de 330,60€.
Reus Esport i Lleure
Per desenvolupar el projecte “Juga a Rugbi” al Parc de Nadal 2019/2020 hem rebut 625,00 €.