Quina documentació he de portar per tramitar la llicència del meu fill/a?

  • 1 fotografia del jugador/a amb el nom i cognoms al darrera, (lletra majúscula).
  • Fotocòpia del DNI del jugador/a, (davant i darrera).
  • Fotocòpia del DNI de la persona que autoritzia jugar al nen/a, (davant i darrera).
  • Fotocòpia de la targeta del CatSalut (blava), del jugador/a, (només davant).
  • Omplir amb lletra majúscula el full de sol·licitud de llicència federativa, (molt important sobretot les dues signatures i omplir només les dades del jugador/a i les de l’autorització).
  • Omplir amb lletra majúscula el full de la sol·licitud de Soci o Sòcia.
  • Omplir amb lletra majúscula el full d’autorització de drets d’imatge i cessió de dades personals i el full d’autoritzacions menors d’edat.