Assemblea

Actualment encara no ha estat convocada l’assemblea general del club.

Tant aviat com sigui convocada ho informarem en aquesta secció i hi penjarem l’acta.