Transparència

Estatuts de club esportiu de règim general

Article 12

  • 12.6 A cada persona membre de la junta directiva li és d’aplicació l’estatut del directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent, per tant exerciran el càrrec de manera gratuïta.
  • 12.7 Els membres de la Junta Directiva no poden percebre regals de roba, comisions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o empreses per les compres que puguin fer en nom del Club.

Subvencions

Degut als convenis de col.laboració entre l’Ajuntament de Reus i les entitats esportives de la ciutat per a la cesssió d’ús de les instal.lacions esportives municipals, la subvenció municipal corresponent a la temporada esportiva 2017-2018 per al Reus Rugbi Club es de 45.416,00 €.
 
Ho mana i signa el regidor delegat de l’Àrea d’Esports en data 29 de desembre de 2017.